Fredensborg

Regler og retningslinjer for medlemmer i Forever Healthy Fitness
  • Man skal altid chippe sig ind, lige ved indgangen.
  • Der skal altid medbringes indendørs skiftesko ved træning.
  • Man skal lægge redskaber og vægte på plads efter brug.
  • Det er ikke tilladt at medbringe gæster uden medlemskab i centeret, uden aftale med personale – opdages dette gives en bøde på 500kr. Der bliver lavet stikprøver.
  • Er man under 18 år og ønsker at være medlem, skal man have en verge med ved indmeldelse.
  • Hvis man er under 15 år, skal man have speciel tilladelse til at træne alene af personale og verge, dette gælder også hvis man skal have en uges gæstetræning.
  • Ved udeblivelse af tilmeldt holdtræning, gives en bøde på 25 kr
  • Afmeldelse af holdtræning, skal ske minimum en time før holdstart.
  • Man skal altid være sød ved receptionisterne og andet personale
  • Vi forbeholder os retten til at smide et medlem ud, hvis individet er højtråbende eller på anden vis generer andre medlemmer.